Anna Espías

Contacte


Consentiment informat

L'article 16 del Reial decret 135/2021, de 2 de març, pel qual s'aprova l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola, preveu els Serveis jurídics en línia o a través d'internet. I el seu apartat 3r exigeix al professional de l'Advocacia “adoptar les mesures necessàries per garantir el secret professional i obtenir del client acreditació suficient de la seva identitat i la informació restant que li permeti evitar conflictes d'interessos i prestar l'assessorament adequat al sol·licitant dels seus serveis.

Per tal de complir amb aquest precepte, només es permet a l'usuari enviar missatges i realitzar consultes a través d'aquest lloc web previ emplenament de les seves dades personals a les corresponents caselles del formulari de contacte.

Contacte

+34 93 595 20 71

info@annaespias.com

De dilluns a divendres

de 9:00 a 19:30

Adreça

Vía Augusta 29, 08006, Barcelona, Espanya

Avís Legal / Política de Privacitat / Política de Cookies© 2023 Anna Espías Serra / Tots els drets reservats