Anna Espías

visió i Valors

Profesionalitat

Qualitat integral en assessorament jurídic i habilitat en l´exercici.

TÈcnica jurídica: sòlida i profunda formació en matèria de dret privat

Servir als clients amb beneficis a llarg termini. L´objectiu no és només consumar l´operació, sinó evitar que aquesta pugui comportar ulteriors conflictes. I per això cal plasmar la voluntat comuna de les parts amb claredat i tècnica jurídica ajustada al dret positiu.

Definir l´estratègia adequada per buscar i trobar la millor solució. De vegades això implica evitar un procediment judicial.

constant formació I actualiTzació

Advocada independent que persegueix el desenvolupament professional continu i és conscient del poder del coneixement.

Perspicàcia i creativitad  

en definir l´estratègia adequada per obtenir el resultat desitjat. Equilibri entre CORATGE I PRUDÈNCIA. OPTIMISME REALISTA.

Atenció exclusiva I asSesSorament personaliTzaT

Assessorament adaptat a la casuística individualitzada de cada client

TRANSPARÈNCIA, CONFIANÇA, CONFIDENCIALITAT I COMPROMÍS

IntegriTaT, HonestEDaT, ÈTICA, EmpatIa I humaniTaT

Vocació global

La nostra creixent societat multicultural necessita considerar perspectives diverses i adaptar les figures jurídiques existents a la idiosincràsia de cada individu o col·lectivitat.

Només així, podrem afrontar amb seguretat jurídica (interparts i davant tercers) els desafiaments emergents d´un món global en ràpida transformació.

Excel·Lència, com a segell

Excel·lència jurídica (pel que fa a formació com a jurista) i excel·lència personal (pel que fa a ètica i tracte amb el client).

Contacte

+34 93 595 20 71

info@annaespias.com

De dilluns a divendres

de 9:00 a 19:30

Adreça

Vía Augusta 29, 08006, Barcelona, Espanya

Avís Legal / Política de Privacitat / Política de Cookies© 2023 Anna Espías Serra / Tots els drets reservats