Anna Espías

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat estableix els termes en què s´utilitza i es protegeix la informació proporcionada pels usuaris del lloc web annaespias.com, respectant sempre la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La titular d´aquest lloc web es compromet a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a la protecció de les dades dels usuaris. La informació personal proporcionada per l’usuari en emplenar els camps només s’utilitzarà d’acord amb els termes d’aquesta Política.
 

I. Informació recollida

Aquest lloc web podrà recollir informació demogràfica.

També podrá recollir informació personal (per exemple, nom, adreça de correu electrònic, etc.) per tramitar una sol·licitud d’informació, amb la finalitat de complir amb l’article 16 del Reial decret 135/2021, de 2 de març, pel qual s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, que en regular els Serveis jurídics en línia o a través d’internet, a l’apartat 3r exigeix al professional de l’Advocacia «adoptar les mesures necessàries per garantir el secret professional i obtenir del client acreditació suficient de la seva identitat i la informació restant que li permeti evitar conflictes d’interessos i prestar l’assessorament adequat al sol·licitant dels seus serveis».

II. Responsable del tractament de la informació recollida

La responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest lloc web és Anna Espías Serra, amb NIF 46771367-Q i direcció professional a Via Augusta, 29, 08006 de Barcelona, Espanya.

III. Ús de la informació recollida

Aquest lloc web tracta la informació per tal de proporcionar el millor servei possible. En particular, per portar un registre d´usuaris i un registre de contractació de serveis jurídics; i en general, per disposar d’una base de dades que permeti conèixer com millorar el servei.

IV. Temps de conservació de la informació recollida

Les dades personals recollides seran tractades i conservades durant el temps necessari per executar la finalitat per a la qual han estat recollides i fins que hagin prescrit les accions que puguin sorgir d´una eventual relació contractual o de la responsabilitat derivada del tractament de dades.

V. Control de la informació recollida

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualsevol moment, l’usuari pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal proporcionada en aquest lloc web; podent exercitar els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del tractament, de portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades, adreçant-se per escrit a info@annaespias.com.

S’informa a l’usuari del seu dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

VI. Transferències de dades a tercers

Amb caràcter general, la titular d’aquest lloc web no cedirà ni distribuirà a tercers la informació personal recopilada, llevat del consentiment previ de l’usuari.

Això no obstant, s’informa a l’usuari que, a fi de dur a terme l’ús descrit de la informació recollida, cal transferir les dades a tercers proveïdors de serveis tecnològics i analítics amb seu o servidors dins o fora de la Unió Europea. En cas de transferència de dades a tercers amb seu o servidors fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, s’adverteix a l’usuari que hi ha països on els estàndards de protecció de les dades personals no són els mateixos que els previstos a la normativa europea.

Així mateix, el titular d’aquest lloc web pot cedir les dades a les administracions públiques, jutges i tribunals, en cas que sigui necessari, per atendre requeriments legals o per exercitar el dret de defensa.

VII. Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web susceptibles de ser d´interès de l´usuari. Quan l’usuari punxi aquests enllaços i abandoni aquest lloc web (sent redirigit a llocs web de tercers), cessa la responsabilitat de la propietària d’aquest lloc web pel que fa a la privacitat i protecció de dades.

Aquests llocs web de tercers estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat. Per això, es recomana consultar aquestes polítiques perquè l’usuari pugui assegurar-se de la conformitat respecte d’aquestes polítiques.

La titular d’aquest lloc web no assumeix responsabilitat sobre el contingut ni la veracitat de les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers.

Contacte

+34 93 595 20 71

info@annaespias.com

De dilluns a divendres

de 9:00 a 19:30

Adreça

Vía Augusta 29, 08006, Barcelona, Espanya

Avís Legal / Política de Privacitat / Política de Cookies© 2023 Anna Espías Serra / Tots els drets reservats